dancers-iconCwmni Dawns Werin Caerdydd
d/o Nia Potter, 15 Plas Bach, Plasmawr Road, Caerdydd, CF5 3JN

dancers-iconCwmni Gwerin Pont-y-Pŵl
d/o Mr C R Stover, 10 Briar Close, Undy, Cil-y-coed, Sir Fynwy, NP26 3LQ

dancers-iconDawnswyr Caernarfon
d/o Idwal Williams, ‘Disgwylfa’, Llanrug, Caernarfon, LL55 4BA

dancers-iconDawnswyr Delyn
d/o Jill Blandford, 5 Godre’r Mynydd, Gwernymynydd, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 4AD

dancers-iconDawnswyr Glancleddau
d/o Morwel Palmer, Oxlands, Camrose, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6HN

dancers-iconDawnswyr Ifan Goch
d/o Gwyn Griffith, Tan Dderwen, Heol Crafnant, Trefriw, Sir Conwy

dancers-iconDawnswyr Llanarthne
d/o Dr Wendy Bedford, Blaenycwm, Heol Abergorlech, ger Horeb, Caerfyrddin, SA32 7LA

dancers-iconDawnswyr Môn
d/o Mrs Mair Jones, Bronant, Llansadwrn, Ynys Môn, LL59 5SF

dancers-iconDawnswyr Penybont
d/o Huw Morris, 14 Sedd Goch, Bracla, Penybont, CF31 2HN

dancers-iconDawnswyr Gwerin Pen-y-Fai
d/o Mrs Ceri Platts, 25 Badgers Brook, Bracla, Pen-y-Bont ar Ogwr, CF31 2QS

dancers-iconDawnswyr Talog
d/o Ms Esyllt Davies, Penyffin, Hermon, Cynwyl Elfed, SA33 6SR

dancers-iconDawnswyr Tanat
d/o Ms Eirian Glennie, Rhosydd, Llansilin, Powys, SY10 7QQ

dancers-iconDawnswyr Tawerin
d/o Mr J D G Williams, ‘Westville’, Pontiets, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 5TF

dancers-iconGwerinwyr Gwent
d/o Mrs Sue Venn, Cartref, 19 Waunfawr Park Road, Crosskeys, NP11 7PH

dancers-iconLlandovery Folk Dancing
d/o Jean Hughes, Penlantelych, Llanymddyfri, SA20 0JZ

dancers-iconParti Dawns Aelwyd Aberystwyth
d/o Mr K Floyd, Felin Llwyn Ywen, Pennant, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 5PD

dancers-iconDawnswyr Tipyn o Bopeth
d/o Ffynnonlwyd, Trelech, Caerfyrddin, SA33 6QZ

dancers-iconTwrch Trwyth
d/o Dewi Rhisiart, 25 Victoria Park Road East, Canton, Caerdydd, CF5 1EG


Gweld Timoedd mewn map mwy