Dawns uned hir o ardal Llanofer yw Rhif Wyth hefyd. Cyhoeddwyd un fersiwn o’r ddawns gan Hugh Mellor yn ‘Welsh Folk Dances’ ym 1935. Cafodd Hugh Mellor ei nodiadau gan Mrs Gruffydd Richards ym1926. Cyhoeddwyd ail fersiwn gan ‘Steiner and Bell’ yn ddiweddarach ynseiliedig ar nodiadau a’disgrifiadau Gladys M. Griffin. Yna yn gymharolddiweddar paratowyd a chyhoeddwyd fersiwn gan Gymdeithas Ddawns WerinCymru. Gwnaed y gwaith hwn, ar ran y Gymdeithas gan Y Doctor TerryWilliams, Abertawe (Fu’n Ysgrifennydd ymroddgar i’r Gymdeithas am raiblynyddoedd) ac Eirlys Phillips (Hyfforddwraig Dawnswyr Talog). Y mae’rfersiwn yma yr un yn ei hanfod i fersiwn Gladys Griffin ond trefniant o’r unalaw ag a nodwyd gan Mrs Gruffydd Richards yw’r gerddoriaeth.