Cyf / RefTeitl / TitleAwdur / AuthorPris / Price
PAM01COFI O' DRE'£0.50
PAM02HOGIAU'R FOELASGwyn Williams£1.50
PAM03JIG Y FFERMWYR£0.50
PAM04RHYD Y MEIRCHGwyn Williams£1.50
PAM05PEDAIR DAWNS TWMPATH£2.00
Ffarwel Marian / Clawdd Off / Dawns y Pistyll / Cylch y CymruGwyn Williams / Gwyn Williams / Pat Shaw / Roy Hurman
PAM06PONT ABERMOIan Kendal£1.50
PAM07MYMPWY'R ETHOLIADRhodri Jones£2.00
Mympwy'r Etholiad / Noswyl Ifan / Mympwy Alun Williams
PAM08TREN Y CAMBRIAIan Kendal£1.00
PAM09TRIAWDAU ALLTACHAMIan Roberts£1.50
PAM10LLEWENIEirlys Phillips£2.50
PAM11NEUADD MIDDLETON HALLMavis Williams Roberts£1.50
PAM12RHIWFELENBetty Davies£2.50
PAM13TRIAWDAU CONWY / CONWY THREEPrydwen Elfed-Owens£1.00
PAM14Y DEUDDEG DISGLAIRIan Roberts£1.50
PAM15RHUDDEM Y DDAWNSCwmni Caerdydd£2.00
PAM16LLWYBRAU'R ARDDMavis Williams Roberts£2.00