Gwefan Swyddogol Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru

Cymdeithas sy’n cynnal, gwarchod a lledaenu dawnsio traddodiadol Cymru trwy Gymru a’r byd

Croeso

I wefan ein Cymdethas. Dyma eich Cymdeithas chi – defnyddiwch y wefan i ledaenu eich newyddion, i glywed hanes aelodau eraill a digwyddiadau o bwys.

Gallwch hefyd lanlwytho lluniau a newyddion trwy ein linc i Facebook a Twitter. Felly trydarwch, gweplyfrwch a danwsiwch gydag arddeliad!

Edrychwn ymlaen yn eiddgar i glywed oddi wrthych. Gyda’ch help chi bydd gennym wefan gwerth ymweld â hi. Ymlaen â’r ddawns!

Newyddion Diweddaraf

Llongyfarchiadau Rhodri Jones a Huw Roberts!

Llongyfarchiadau mawr i’r aelodau gafodd eu urddo gyda gwisg werdd yr Orsedd eleni yn Ynys Mon. Rhodri  Jones o Benarth sy’n aelod o’r Pwyllgor Gwaith ac yn gyfrifol am ein llyfrgell;  a Huw Roberts, cerddor ac awdurdod ar y wisg Gymreig. Llongyfarchiadau hefyd i Jeremy Randles, oherwydd marwolaeth sydyn ei dad caiff ei urddo flwyddyn Read more…

Diwrnod o Ddawns Llangadfan 2017

Cynhelir Diwrnod o Ddawns Llangadfan eleni ar ddydd Sadwrn 17eg Mehefin yn y Cann Offis, Llangadfan. Trefniadau fel arfer: gwelwch y daflen ynghlwm.  Bydd prydiau bar i gael i’w harchebu ar y diwrnod. Dewch yn llu! Cliciwch y ddelwedd i’w chwyddo.

Digwyddiadau

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau i'w ddangos.

Erthyglau Diweddar y Gymdeithas