Gwefan Swyddogol Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru

Cymdeithas sy’n cynnal, gwarchod a lledaenu dawnsio traddodiadol Cymru trwy Gymru a’r byd

Croeso

I wefan ein Cymdethas. Dyma eich Cymdeithas chi – defnyddiwch y wefan i ledaenu eich newyddion, i glywed hanes aelodau eraill a digwyddiadau o bwys.

Gallwch hefyd lanlwytho lluniau a newyddion trwy ein linc i Facebook a Twitter. Felly trydarwch, gweplyfrwch a danwsiwch gydag arddeliad!

Edrychwn ymlaen yn eiddgar i glywed oddi wrthych. Gyda’ch help chi bydd gennym wefan gwerth ymweld â hi. Ymlaen â’r ddawns!

Newyddion Diweddaraf

Parti Penfro Pat Shaw

Yn ystod 2017 mae Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru yn dathlu Canmlwyddiant geni Patrick Noel Shuldham-Shaw 1917-1977 Fel rhan o’r “Dathlu ym Mhob Cwr o Gymru” fe’ch gwahoddir i ymuno â ni yn nathliadau Sir Benfro i anrhydeddu Padrig Farfog ( i roi iddo ei enw barddol) am ei gyfraniad i Ddawnsio Gwerin yng Nghymru. Read more…

Robert Pyves

Yn ddiweddar by farw Robert Pyves, un o hoelion wyth Dawyswyr Penyfai. Roedd Rob bob amser yn barod a’i gymwynas ac yn hynod ffyddlon i’r tim. Bydd colled enfawr ar ei ol. Cydymdeimlwn gyda chariad ag Ariadna ei weddw a gweddill ei deulu

Teyrnged Eddie Jones gan Rhodri Jones

Eddie Jones Roedd enw Eddie yn atsain trwy alawon y ddawns werin am flynyddoedd cyn i mi gwrdd â’r bonheddwr o Bow Street. Yn wir bu mi’n gofyn am amser “Pwy yw Eddie Jones?” Rhyfyg fy ieuenctid a’m hanwybodaeth am gewri’r arloeswyr cynnar. Mae’n debyg fod Eddie wedi clywed hyn ac yn Eisteddfod Genedlaethol Dyffryn Read more…

Digwyddiadau

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau i'w ddangos.

Erthyglau Diweddar y Gymdeithas