Gwefan Swyddogol Cymdeithas Dawns Werin Cymru

Cymdeithas sy’n cynnal, gwarchod a lledaenu dawnsio traddodiadol Cymru trwy Gymru a’r byd

Croeso

i wefan ein Cymdethas a'r man cyswllt ar gyfer ein cyhoeddiadau, archifau a llawer mwy...

Gallwch hefyd lanlwytho lluniau a newyddion trwy ein tudalen Twitter a Facebook.
Felly trydarwch, gweplyfrwch a dawnsiwch gydag arddeliad!

Ymlaen â’r ddawns!

Newyddion

Dai Williams (Tawerin)

By Mavis Williams Roberts Dai Williams oedd un o sefydlwyr Dawnswyr Tawerin ac angor y tîm. Os roedd Dai yno roedd pawb yn gyffyrddus. Nid dawnsiwr yn unig, roedd Dai yn ysgogwr, trefnydd a chynghorwr i’r tîm. Yn lleddfu’r plu chwithig ac yn annog yr ofnus. Fe ac Ann oedd y llinyn a gadwai’r tîm

Darllenwch Mwy…

Hwyl y Gwyliau Haf

Gyda’r tywydd yn cynhesu a’r dyddiau’n ymestyn daeth hi’n adeg gwyliau gwerin yr haf. Dros y misedd nesaf bydd alawon, rhythmau a dawnsiau Cymreig traddodiadol i’w clywed a’u gweld ar hyd a lled Cymru a thu hwnt. Os ewch i’n tudalen ‘Digwyddiadau’ fe welwch restr o rai o’r digwyddiadau sydd ar y gweill. Wrth gwrs,

Darllenwch Mwy…

Traciau ymarfer dawnsiau gwerin Eisteddfod yr Urdd 2018

Cliciwch yma i lawrlwytho Traciau MP3 : Traciau ymarfer Urdd 2018 Hyd y dawnsiau Mae’r cyfarwyddiadau yn nodi’r nifer o droeon y caiff Y Cwac Cymreig, Dawns Bryn-y-Môr a Melin Crawia eu dawnsio. Mae trac ymarfer Dawns Gwŷr Gwrecsam yn mynd trwy’r ddawns 4 gwaith, ond gellid ei dawnsio unrhyw nifer o droeon. Ail alawon Mae

Darllenwch Mwy…

2 days ago
Diolch i bawb ddaeth i’r CCB ddoe a llongyfarchiadau mawr i Rhian Bebb, ein Llywydd newydd / Thank you to everyone who attended yesterday’s AGM and congratulations to Rhian Bebb, our new President! @dawnswyr_cdydd https://t.co/RbmdXpRWfl DawnsioGwerin photo
6 days ago
Neges atgoffa’r CCB / AGM reminder: 19/05/2018 11:00am @ The Greyhound Hotel, 3 Garth Road, Builth Wells, LD2 3AR https://t.co/IvIxDEZ5cV DawnsioGwerin photo
1 week ago
Diwrnod olaf Gŵyl Werin Tredegar yn argoeli i fod yn braf iawn! Dyma rai o’r timoedd dawns sydd yn yr ŵyl eleni... @thfolkfestival https://t.co/zBlu5nZ6Vx DawnsioGwerin photo