Gwefan Swyddogol Cymdeithas Dawns Werin Cymru

Cymdeithas sy’n cynnal, gwarchod a lledaenu dawnsio traddodiadol Cymru trwy Gymru a’r byd

Croeso

i wefan ein Cymdethas a'r man cyswllt ar gyfer ein cyhoeddiadau, archifau a llawer mwy...

Gallwch hefyd lanlwytho lluniau a newyddion trwy ein tudalen Twitter a Facebook.
Felly trydarwch, gweplyfrwch a dawnsiwch gydag arddeliad!

Ymlaen â’r ddawns!

Newyddion

Traciau ymarfer dawnsiau gwerin Eisteddfod yr Urdd 2018

Cliciwch yma i lawrlwytho Traciau MP3 : Traciau ymarfer Urdd 2018 Hyd y dawnsiau Mae’r cyfarwyddiadau yn nodi’r nifer o droeon y caiff Y Cwac Cymreig, Dawns Bryn-y-Môr a Melin Crawia eu dawnsio. Mae trac ymarfer Dawns Gwŷr Gwrecsam yn mynd trwy’r ddawns 4 gwaith, ond gellid ei dawnsio unrhyw nifer o droeon. Ail alawon Mae Read more…

Llongyfarchiadau Rhodri Jones a Huw Roberts!

Llongyfarchiadau mawr i’r aelodau gafodd eu urddo gyda gwisg werdd yr Orsedd eleni yn Ynys Mon. Rhodri  Jones o Benarth sy’n aelod o’r Pwyllgor Gwaith ac yn gyfrifol am ein llyfrgell;  a Huw Roberts, cerddor ac awdurdod ar y wisg Gymreig. Llongyfarchiadau hefyd i Jeremy Randles, oherwydd marwolaeth sydyn ei dad caiff ei urddo flwyddyn Read more…

2 weeks ago
Gwasanaeth arbennig heddiw i ddiolch am fywyd un o hoelion wyth y gymdeithas / A special service of thanksgiving today for one of our most enthusiastic members. Dai Williams (Tawerin), coffa da ac atgofion melys https://t.co/1MA75Mey0F DawnsioGwerin photo
2 weeks ago
#DyddMiwsigCymru hapus! / Enjoy celebrating Welsh music day and get you feet tapping! https://t.co/hAIN75YIj2… gyda diolch i / thanks to @jsmabon 🙂 https://t.co/FcMGsHc4j4 DawnsioGwerin photo
2 weeks ago
Cais am help oddi wrth @WaunDdyfal: “Ydych chi’n gallu awgrymu rhywle gallwn ni brynu neu fenthyg gwisgoedd dawnsio gwerin plis?” Maent am gystadlu yn @EisteddfodUrdd am y tro cyntaf - byddai’n braf gallu helpu y to ifanc... https://t.co/Nzx0wLBM3Y DawnsioGwerin photo