Gwefan Swyddogol Cymdeithas Dawns Werin Cymru

Cymdeithas sy’n cynnal, gwarchod a lledaenu dawnsio traddodiadol Cymru trwy Gymru a’r byd

Croeso

i wefan ein Cymdethas a'r man cyswllt ar gyfer ein cyhoeddiadau, archifau a llawer mwy...

Gallwch hefyd lanlwytho lluniau a newyddion trwy ein tudalen Twitter a Facebook.
Felly trydarwch, gweplyfrwch a dawnsiwch gydag arddeliad!

Ymlaen â’r ddawns!

Newyddion

Amserlen Tŷ Gwerin Timetable

Unwaith eto eleni mae Cymdeithas Dawns Werin Cymru yn falch o fod wedi cael cydweithio gyda’r Eisteddfod wrth baratoi gweithgareddau gwerinol Tŷ Gwerin. Gweler isod am fwy o fanylion a chofiwch alw draw! https://eisteddfod.cymru/2017/lleoliadaur-maes/t%C5%B7-gwerin

Dai Williams (Tawerin)

By Mavis Williams Roberts Dai Williams oedd un o sefydlwyr Dawnswyr Tawerin ac angor y tîm. Os roedd Dai yno roedd pawb yn gyffyrddus. Nid dawnsiwr yn unig, roedd Dai yn ysgogwr, trefnydd a chynghorwr i’r tîm. Yn lleddfu’r plu chwithig ac yn annog yr ofnus. Fe ac Ann oedd y llinyn a gadwai’r tîm

Darllenwch Mwy…

Hwyl y Gwyliau Haf

Gyda’r tywydd yn cynhesu a’r dyddiau’n ymestyn daeth hi’n adeg gwyliau gwerin yr haf. Dros y misedd nesaf bydd alawon, rhythmau a dawnsiau Cymreig traddodiadol i’w clywed a’u gweld ar hyd a lled Cymru a thu hwnt. Os ewch i’n tudalen ‘Digwyddiadau’ fe welwch restr o rai o’r digwyddiadau sydd ar y gweill. Wrth gwrs,

Darllenwch Mwy…

1 week ago
Diwrnod braf o ddawnsio yn @walesbotanic ddoe / A lovely sunny day of dancing yesterday... #dawnsiogwerin #traddodiadbyw https://t.co/UMlP4Y5kOd DawnsioGwerin photo
3 weeks ago
Clocswyr Cowin gyda Lona Jones ar ôl ennill tlws coffa Glyn T. Jones yn @GwylFawr neithiwr. Roedd hi’n noson dda o gystadlu brwd ar y cystadlaethau dawns! https://t.co/IzRpw5uGNA DawnsioGwerin photo
4 weeks ago
Llongyfarchiadau mawr i Goronwy Wynne @YLolfa ar ennill #LlyfryFlwyddyn Mae sawl dawns wedi ei henwi ar ôl byd natur ond yn ddiddorol fel Briallen Fair mae ei lyfr yn adnabod y blodyn Cowslip nid fel Sawdl y Fuwch #dawnsiogwerin #traddodiadbyw https://t.co/aowvNlUZ1t DawnsioGwerin photo