Gwefan Swyddogol Cymdeithas Dawns Werin Cymru

Cymdeithas sy’n cynnal, gwarchod a lledaenu dawnsio traddodiadol Cymru trwy Gymru a’r byd

Croeso

i wefan ein Cymdethas a'r man cyswllt ar gyfer ein cyhoeddiadau, archifau a llawer mwy...

Gallwch hefyd lanlwytho lluniau a newyddion trwy ein tudalen Twitter a Facebook.
Felly trydarwch, gweplyfrwch a dawnsiwch gydag arddeliad!

Ymlaen â’r ddawns!

Newyddion

Traciau ymarfer dawnsiau gwerin Eisteddfod yr Urdd 2018

Cliciwch yma i lawrlwytho Traciau MP3 : Traciau ymarfer Urdd 2018 Hyd y dawnsiau Mae’r cyfarwyddiadau yn nodi’r nifer o droeon y caiff Y Cwac Cymreig, Dawns Bryn-y-Môr a Melin Crawia eu dawnsio. Mae trac ymarfer Dawns Gwŷr Gwrecsam yn mynd trwy’r ddawns 4 gwaith, ond gellid ei dawnsio unrhyw nifer o droeon. Ail alawon Mae Read more…

Llongyfarchiadau Rhodri Jones a Huw Roberts!

Llongyfarchiadau mawr i’r aelodau gafodd eu urddo gyda gwisg werdd yr Orsedd eleni yn Ynys Mon. Rhodri  Jones o Benarth sy’n aelod o’r Pwyllgor Gwaith ac yn gyfrifol am ein llyfrgell;  a Huw Roberts, cerddor ac awdurdod ar y wisg Gymreig. Llongyfarchiadau hefyd i Jeremy Randles, oherwydd marwolaeth sydyn ei dad caiff ei urddo flwyddyn Read more…

20 hours ago
Dawnswyr Delyn @Yr Wyddgrug / Mold... Gŵyl Cadi Ha’ Festival 12/5/2018! Croeso i bawb - All welcome! https://t.co/LvRL5iSOxE DawnsioGwerin photo
4 days ago
10:30am @12-05-2018 Gŵyl Cadi Ha ‘Gŵyl werin arbennig / A unique folk festival in Holywell!’ @PanCymru @yrawrgymraeg https://t.co/NebIEA9kDo https://t.co/93HBHdGvHx DawnsioGwerin photo
1 week ago
Er cof am berson arbennig iawn / In memory of a very special person https://t.co/s7pCmamEBk https://t.co/XMwiT2qdya DawnsioGwerin photo