Officers

The current officers and executive committee:

Mrs Marion Owen

President

Mr Ceri Morgan

Publicity Officer

Executive Committee

Y Pwyllgor Gwaith 2017-18
The Executive Committee 2017-18

Llywydd/President: Mrs Marion Owen

Cadeirydd/Chair: Dr John Idris Jones

Is-gadeirydd/Vice-chair: Mr Dafydd Evans

Ysgrifennydd/Secretary: Mr Gethin Roberts

Trysorydd/Treasurer: Mr Idwal Williams

Golygydd – DAWNS – Editor: Swydd Wag/Empty Post.

Gwefeistr – Webmaster: Swydd Wag/Empty Post

Swyddog Cyhoeddusrwydd/Publicity Officer: Mr Ceri Morgan

Golygydd Cyhoeddiadau/Publications Editor: Swydd Wag/Empty Post

Pwyllgor Gwaith – Executive Committee

Mrs Sarah Hopkin, Mrs Dilys Lewis, Mrs Nerys Defis

Mrs Ffrances Jones, Mrs Eirlys Phillips, Mrs Anne Hughes,

Aelod Cyfetholedig – Co-opted Member – Mr Rhodri Jones

Sylwch bod angen Golygydd DAWNS arnom gan bod Mr. Dafydd Evans, cyn-olygydd, wedi’i ethol fel Is-gadeirydd. Byddwn yn hapus i dderbyn unrhyw enwebiadau.

Note that a new editor for DAWNS is required since Mr Dafydd Evans the previous Editor has been elected Vice Chair. We look forward to receiving any nominations.

Palas Print

Sales Point
E-mail Palas Print

10 Stryd y Plas,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 1RR

01286 674631