Adjudication Guidelines

GUIDELINES FOR ADJUDICATION OF WELSH FOLK AND CLOG DANCING A sub-­‐committee of the Welsh National Folk Dance Society (WNFDS) has prepared guidelines for the adjudication of folk dance and clogging. Other members of the Executive Committee have already given their input into the guideline. The Society’s intention is to give an opportunity for everyone to discuss Read more…

Polisi Iaith

Mae CDdWC yn ymrwymo i sicrhau fod gan bawb sy’n cysylltu â’r gymdeithas yr hawl i wneud hynny yn Gymraeg neu Saesneg, pa un bynnag yw eu dewis iaith.

1949 Cyfansoddiad

Mewn cyfarfod cyhoeddus a gynhaliwyd yng Nghastell Amwythig, ddydd Sadwrn, Gorffennaf 23ain, 1949, ffurffwyd Cymdeithas Ddawns Werin Cymru.